Υλική επιλογή συνδέσμων

July 21, 2021

Υλική επιλογή συνδέσμων

 

Δεν υπάρχει κανένα υλικό συνδέσμων που είναι σωστό για κάθε περιβάλλον. Επιλογή του σωστού υλικού συνδέσμων

από την απέραντη σειρά υλικών διαθέσιμων μπορεί να εμφανιστεί να είναι ένα αποθαρρυντικό έργο. Η προσεχτική εξέταση μπορεί να χρειαστεί

για να δοθούν στη δύναμη, τη θερμοκρασία, τη διάβρωση, τη δόνηση, την κούραση και πολλές άλλες μεταβλητές. Εντούτοις, με κάποια βασική γνώση και κατανόηση, μια καλά σκεπτόμενη έξω αξιολόγηση μπορεί να γίνει.